Svět na jevišti

cyklus besed v Novém Městě na Moravě


Svět se mění, málokdo mu rozumí a často slýcháme otázku, kam ten svět vlastně spěje a zda to můžeme nějak ovlivnit. Proto jsme se rozhodli pozvat do Nového Města na Moravě osobnosti, které mají co říct. Chceme jim naslouchat a diskutovat s nimi o tématech odvěkých i vysoce aktuálních. Zváni jsou všichni, kdo rádi hledají souvislosti a rozšiřují si obzory.

Cyklus besed „Svět na jevišti“ se koná přibližně jedenkrát měsíčně, většinou v Kulturním domě v Novém Městě na Moravě.

Přihlašte se k odběru upozornění na nové besedy nebo nás sledujte na Facebooku.

logo

Kalendář našich akcí


Bohuslava Horská: Být člověku člověkem

čtvrtek 13. února 2020, od 18:00 hodin
NMnM, Kulturní dům, klubovna č. 1, vstupné dobrovolné, plakát

Beseda o pomoci v náročných životních situacích. „Berte na sebe břemena jedni druhých…“ Každý z nás se někdy ocitne v situaci, která je pro něj náročná a ve které uvítá pomoc druhého člověka, ať se jedná o pomoc odbornou i laickou. Svoje zkušenosti s touto pomocí má Bohuslava Horská, dlouholetá pracovnice linky důvěry, supervizorka a poradkyně pro pozůstalé. V rámci přednášky náš seznámí s prací linek důvěry i možnostmi, jak pomoci lidem, kteří prožívají něco těžkého.


Radek Kašpar: Argentina, hořká země

středa 26. února 2020, od 18:00 hodin
NMnM, Kulturní dům, klubovna č. 2, vstupné dobrovolné, plakát

Jen jedna země světa patřila mezi velmi rozvinuté a pak zařadila zpátečku. Proč? To se dozvíte na besedě s Radkem Kašparem o jeho měsíčním putování Argentinou, zemí plnou přírodních krás a zajímavých lidí.

MVDr. Radek Kašpar strávil poslední roky hledáním technik vnitřní rovnováhy. Je certifikovaným učitelem jógy smíchu, organizoval kurzy 5 rytmů, je učitelem šamanismu pro uznávanou Nadaci pro šam. vědění. V oblasti psychologie se zabývá jak vědecky ověřenými technikami, tak těmi, jejichž vědecké uznání postupně přichází. Přednáší o syndromu vyhoření pro veterináře, zajímá ho komunikace v rámci veterinární praxe, a když má volno, zmizí v Latinské Americe.


Petr Pazdera Payne: Albert Camus a Čechy

středa 4. března 2020, od 18:00 hodin
NMnM, ZUŠ J. Štursy, Podpalubí

Albert Camus zahynul před šedesáti lety (4. ledna 1960) při automobilové nehodě. V deníku Jana Zábrany je uveden jistý nejmenovaný zdroj, podle něhož byla tato nehoda nastrojena sovětskými agenty. V roce 1950 organizoval Camus spolu s André Bretonem petici za osvobození Záviše Kalandry, záhy popraveného spolu s Miladou Horákovou v režii KSČ. V Camusově románu Cizinec (1942) se objeví zmínka o jistém mordu, který se měl udát v Československu, a první verze jeho divadelní hry Nedorozumění, vystavěné na půdorysu této tragédie, nesla název Budějovice. Camus říká, že se o tomto zločinu doslechl již při své návštěvě Čech v roce 1936. Pokusíme se zrekonstruovat a zpřítomnit, co tehdy ani ne třiadvacetiletý, ještě neznámý spisovatel prožíval navenek i uvnitř. Zejména Praha se Camusovi stala synonymem osamění a bezvýchodnosti, děsivé osudovosti a existenciální ztracenosti: „ ... v samotné Praze jsem jedné noci poprvé hluboce prožil pocit exilu a existenciálního hnusu, který se mi pak vracel v těžkých dobách války a okupace.“

Petr Pazdera Payne vystudoval evangelickou teologickou fakultu. V letech 1989–1992 působil jako farář. Jinak vystřídal řádku různých, i nekvalifikovaných zaměstnání. Spoluzaložil Společnost za veselejší současnost. V devadesátých letech začal psát drobnější divadelní útvary, takřečené dramolety, a také povídky, které píše dodnes a vydává je čas od času v knižních souborech.


Toman Brod: Pamatuj

neděle 8. března 2020, od 16:00 hodin
NMnM, ZUŠ, Podpalubí, vstupné dobrovolné, plakát

„Nikdy neposuzujte lidi podle náboženství, podle rasy nebo podle barvy pleti, ale vždycky jenom rozlišujte lidi slušné a neslušné, spravedlivé a nespravedlivé, hodné a zlé, vinné a nevinné.“

Toman Brod přežil Terezín, Osvětim-Birkenau a Gross-Rosen. Jako historik se zabýval československo-sovětskými vztahy, československým odbojem na Západě a holocaustem. Koncem 60. let byl vyhozen ze zaměstnání, vyloučen z KSČ a živil se jako čerpač vody a taxikář. Stal se jedním ze 150 prvních signatářů Charty 77.

Beseda s panem Brodem se uskuteční v rámci akce Pamatuj, v den výročí největší hromadné vraždy československých občanů: během tří nocí roku 1944 zemřelo v plynových komorách Osvětimi-Birkenau přes 10 000 nevinných mužů, žen a dětí.


Další termíny besed v roce 2020

18.3., 8.4., 24.4., 13.5.

Minulé besedy

Doporučujeme

PoSpolek pořádající besedy v Bystřici nad Pernštejnem
Cestopisné besedy a promítání v Caffé STONE
Videozáznamy z debat Respekt Tour

fb.com/svetnajevisti

Kontakt na organizátory

Tomáš Blažek, Ludmila Hadlačová, Gabriela Holovičová, Radek Kašpar, Kateřina Marečková, Veronika Močubová, Antonín Neubauer, Martin Popel, Zuzana Svobodová, Daniel Šimek (za Novoměstská kulturní zařízení), Jarka Šmídková a Kateřina Švandová.
Podporuje nás Farní sbor ČCE NMnM.