Svět na jevišti

cyklus besed v Novém Městě na Moravě


Prozatím rušíme/odkládáme všechny besedy. O náhradních termínech Vás budeme informovat na těchto stránkách.

Svět se mění, málokdo mu rozumí a často slýcháme otázku, kam ten svět vlastně spěje a zda to můžeme nějak ovlivnit. Proto jsme se rozhodli pozvat do Nového Města na Moravě osobnosti, které mají co říct. Chceme jim naslouchat a diskutovat s nimi o tématech odvěkých i vysoce aktuálních. Zváni jsou všichni, kdo rádi hledají souvislosti a rozšiřují si obzory.

Cyklus besed „Svět na jevišti“ se koná přibližně jedenkrát měsíčně, většinou v Kulturním domě v Novém Městě na Moravě.

Sledujte nás na Facebooku.

logo

Kalendář našich akcí


Kateřina Bukáčková: Vnitřní dítě – cesta k svobodě, tvořivosti i uzdravení

středa 18. března 2020, od 18:00 hodin
NMnM, Kulturní dům, klubovna č. 2, vstupné dobrovolné

O tom, proč je nezbytné na svou cestu ke zralosti a vědomému životu přizvat i své vnitřní dítě, bude z pohledu vědy a ze své terapeutické zkušenosti mluvit terapeutka, životní koučka a průvodkyně ženskými kruhy Kateřina Beáta Bukáčková.


MUDr. Jaroslav Pilný: Pohyb dříve a dnes

středa 8. dubna 2020, od 18:00 hodin
NMnM, Kulturní dům, klubovna č. 2, vstupné dobrovolné

Moderní rozvoj technologií vede k změnám životního stylu, což se podepisuje na naší tělesné schránce a lidé pozorují obtíže, které naši prarodiče neznali. Sdělení by nám mělo ukázat kritický pohled ortopeda na dnešní životní styl a přimět nás k zamyšlení se nad tím, jaké chyby děláme v pohybových aktivitách, a pomoci nám zamyslet se nad tím, co změnit, aby nám náš pohybový systém dlouho dobře sloužil.

Doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. je primářem Ortopedického oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě. Věnuje se problematice chirurgie ruky a zápěstí, revmatochirurgii, endoprotetice (endoprotézy kloubů) a sportovní traumatologii. Pracuje jako konzultant vrcholových sportovců např. Martiny Sáblíkové.


Veronika Pechová a Marie Jindrová: Posezení nad matematikou profesora Hejného

pátek 24. dubna 2020, od 18:00 hodin
NMnM, Kulturní dům, klubovna č. 1, vstupné dobrovolné, plakát

Metoda profesora Hejného je způsob výuky matematiky, která umožňuje žákům hledat a objevovat vlastní řešení. Děti se tak učí nejen počítat, ale také rozvíjí schopnost logicky uvažovat, komunikovat a vysvětlovat, a především zažívají úspěch a radost z poznání. Z tohoto důvodu jsme si Hejného metodu vybraly pro naši školu.

Abychom rodiče žáků s metodou seznámily a přiblížily jim způsob, jakým se děti učí, pořádáme pro ně posezení s matematikou. Tam si rodiče vyzkouší práci s jednotlivými prostředími Hejného metody, sami hledají a objevují cestu k řešení úkolů. A na takové posezení vás zveme. Přijďte si vyzkoušet práci s krychlovými stavbami a sčítacími trojúhelníky. Přijďte si užít „zaslouženou radost z poznávání“.

Jestli jste matematiku neměli rádi, přijďte si ji zamilovat. :-)


Další termíny besed v roce 2020

13.5.

Minulé besedy

Doporučujeme

PoSpolek pořádající besedy v Bystřici nad Pernštejnem
Cestopisné besedy a promítání v Caffé STONE
Videozáznamy z debat Respekt Tour

fb.com/svetnajevisti

Kontakt na organizátory

Tomáš Blažek, Ludmila Hadlačová, Gabriela Holovičová, Radek Kašpar, Kateřina Marečková, Veronika Močubová, Antonín Neubauer, Martin Popel, Zuzana Svobodová, Daniel Šimek (za Novoměstská kulturní zařízení), Jarka Šmídková a Kateřina Švandová.
Podporuje nás Farní sbor ČCE NMnM.