Svět na jevišti

cyklus besed v Novém Městě na Moravě


Svět se mění, málokdo mu rozumí a často slýcháme otázku, kam ten svět vlastně spěje a zda to můžeme nějak ovlivnit. Proto jsme se rozhodli pozvat do Nového Města na Moravě osobnosti, které mají co říct. Chceme jim naslouchat a diskutovat s nimi o tématech odvěkých i vysoce aktuálních. Zváni jsou všichni, kdo rádi hledají souvislosti a rozšiřují si obzory.

Cyklus besed „Svět na jevišti“ se bude konat na různých místech v Novém Městě na Moravě, přibližně jedenkrát měsíčně.

logo

Kalendář našich akcí


Daniel Haslinger: Izrael a voda

pátek 11. ledna 2019, od 18:00
NMnM, Kulturní dům, klubovna č. 1, vstupné dobrovolné, plakát

Budiž voda izraelská inspirace pro svět ohrožený nedostatkem vody. Izrael je země, která dokázala změnit vyprahlou poušť v zelenou oázu. Voda je zde považována za dar, kterého si lidé váží, chrání ho a šetrně s ním hospodaří. Dnes Izrael recykluje 80 % své vody a vydržel by fungovat i bez deště, přestože je zcela soběstačný ve výrobě potravin a vodu ještě vyváží. Jaké k tomu vedou cesty naznačí tato přednáška, která navazuje na listopadovou přednášku Světa na jevišti Izrael znamená „Bůh bojuje“.
Daniel Haslinger pracuje jako specializovaný průvodce na Izrael a přilehlé země (Jordánsko, poloostrov Sinaj v Egyptě). V uplynulých deseti letech na tato místa vedl již více než stovku úspěšných zájezdů.


Pavel Kraemer: Má politika ještě smysl?

středa 23. ledna 2019, od 18:00
NMnM, Kulturní dům, klubovna č. 1, vstupné dobrovolné, plakát

Spolu s Pavlem Kraemerem se pokusíme přemýšlet trochu nestandardním způsobem a budeme hledat odpovědi na rúzné otázky: Proč se mnohdy nadějní mladí lidé přestávají zajímat o politiku? Proč současný systém zastupitelské demokracie snižuje míru reálné demokracie? Jak by se měl zastaralý systém politických stran a koalic změnit, aby mělo smysl chodit k volbám? Proč nemá valný smysl bojovat proti korupci? Proč demonstrace proti Babišovi posilují jeho voličské preference? Jak to vše souvisí se vzděláváním a výchovou, proč náš vzdělávací systém a často i domácí výchova přispívá k polarizaci společnosti? Jak by vypadala společnost a politika, kdyby dnešní škola a rodina negenerovala takové množství frustrovaných a systému se automaticky podřizujích jedinců?

Mgr. Pavel Kraemer, Ph.D., vystudoval teoretickou matematiku na MFF UK, učil matematiku, fyziku, zeměpis a cizí jazyky u nás, v Německu, Švýcarsku a na Ukrajině. Organizuje vzdělávání učitelů ve waldorfské a intuitivní pedagogice, besedy o nových proudech ve vzdělávání Škola Života a festivaly inovativních škol InoEduFest. Založil Institut pro podporu inovativního vzdělávání, který propojuje různé alternativní proudy ve vzdělávání a poskytuje jim podporu.


Radek Kašpar: Rostlinní učitelé, co mohou dát a co vzít?

pátek 22. února 2019, od 18:00
NMnM, Kulturní dům, klubovna č. 1, vstupné dobrovolné

Pokud se chcete připojit do debaty o latinskoamerickém šamanismu, o mystických zážitcích, o propastech i vrcholech cesty hledání, přijďte si poslechnout příběh Radka Kašpara, který ho sám uvádí takto:

Bylo nebylo jednou v Mexiku. Pracoval jsem jako průvodce cestovní kanceláře, doprovodil klienty po úspěšném zájezdu až na letiště, a najednou měl týden pro sebe. S čistou hlavou jsem nahlédl do staré knihy o mexických dobrodružstvích a objevil příběhy o městečku Huautla de Jimenéz. Místní léčitelka, mazatecká indiánka Maria Sabina, tu používala ve svých rituálech magické houby. Cítil jsem v tu chvíli, že to je cíl mé další cesty. Na nádraží v Huautle mne oslovil starý indián: „nepotřebuješ nocleh?“ Za mých dvacet let cest po Latinské Americe se mi to nikdy nestalo. A tak, přestože průvodci nic takového nedoporučují, jsem ho následoval na okraj městečka. Tam už na mne čekala ona, následnice Marie Sabiny. Věděla, že přijedu. Tento příběh je jen začátek mé cesty, cesty hledání hlubšího kontaktu s přírodou, s naší kmenovou minulostí, cesty poznání jak pracovat se svou myslí. Na začátku byly magické houby, ayahuasca nebo mescalin, na konci je radost z cesty lesem, z dětských otázek, z buddhismu, z čisté mysli, z tance.

MVDr. Radek Kašpar strávil poslední roky hledáním technik vnitřní rovnováhy. Je certifikovaným učitelem jógy smíchu, organizoval kurzy 5 rytmů, je učitelem šamanismu pro uznávanou Nadaci pro šam. vědění. V oblasti psychologie se zabývá jak vědecky ověřenými technikami tak těmi, jejichž vědecké uznání postupně přichází. Přednáší o syndromu vyhoření pro veterináře, zajímá ho komunikace v rámci veterinární praxe, a když má volno, zmizí v Latinské Americe.


Minulé besedy

Magdalena Sodomková a Brit Jensen: Yusra plave o život, Zdeněk Pinc: O toleranci a pluralismu, Dušan Mach: Zapomenutý Jemen, Pamatuj!, Michael Žantovský: Za oponou, Markéta Kutilová: Nezlomené, Alexandr Flek: O překládání Bible, Gabriela Horáková: Beseda s vojenskou kaplankou, Daniel Ženatý: Svět, ve kterém žijeme, Dalimil Petrilák: O dobrovolnících pomáhajících lidem na útěku, Erik Tabery: Opuštěná společnost, Kateřina Karásková: Kde ženy vládnou, Ruth Šormová:Zisk, nebo nezisk?, Dušan Mach: Jižní Sudán, Ivan Gabal: Bezpečnost a obrana, Brit a Jiří Plieštik Jensen: Barma – Voda, o které se nemluví, Michal Basovník: Sperma z Vysočiny do celého světa, Vít Pohanka: Trump, Twitter a trollové – žurnalistika v době sociálních sítí, Martin Popel: Strojový překlad a umělá inteligence, Lukáš Matěna a Jiří Sázel: 10 let dobrého cestování v Malém Tibetu, Daniel Haslinger: Izrael znamená „Bůh bojuje“, Ondřej Pospíšil a Pavlína Havlová: Náš Island hledáčkem pomalého cestování a Michal Hadlač: Územní plánování od A do Z

Doporučujeme

PoSpolek pořádající besedy v Bystřici nad Pernštejnem
Cestopisné besedy a promítání v Caffé STONE
Videozáznamy z debat Respekt Tour

fb.com/svetnajevisti

Kontakt na organizátory

Tomáš Blažek, Ludmila Hadlačová, Gabriela Holovičová, Kateřina Marečková, Martin Popel, Daniel Šimek (za Novoměstská kulturní zařízení) a Kateřina Švandová.
Podporuje nás Farní sbor ČCE NMnM.